กิจกรรม
ม.ค. 16, 2563 update

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เขตสุขภาพที่ ๔

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ด้านการพัฒนาและรับรองคุณภาพ ตามข้อกำหนดและเกณฑ์มาตรฐาน เขตสุขภาพที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมราชาวดี ๒ รอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
Download เอกสารประกอบคำบรรยาย (19.55 MB)

ภาพกิจกรรม
ส.ค. 28, 2562 update

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการขอจัดตั้ง และระเบียบข้อบังคับของสถานพยาบาลยาเสพติดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการขอจัดตั้ง และระเบียบข้อบังคับของสถานพยาบาลยาเสพติดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมคัทรียา ชั้น ๕ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี
Download เอกสารประกอบคำบรรยาย (8.91 MB)

ภาพกิจกรรม
เม.ย. 3, 2562 update

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เขตสุขภาพที่ ๔

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ด้านการพัฒนาและ รับรองคุณภาพตามข้อกำหนดและเกณฑ์มาตรฐาน ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ (เขตสุขภาพที่ ๔) ณ ห้องประชุมโสมชา ชั้น ๑ โรงแรมไชยแสงพาเลส อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
Download เอกสารประกอบคำบรรยาย (24.23 MB)

ภาพกิจกรรม
ม.ค. 30, 2562 update

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เขตสุขภาพที่ ๕

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ด้านการพัฒนาและ รับรองคุณภาพตามข้อกำหนดและเกณฑ์มาตรฐาน ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ (เขตสุขภาพที่ ๕) ณ ห้องประชุมละอูใหญ่ โรงแรมอิมพีเรียล หัวหิน บีช รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Download เอกสารประกอบคำบรรยาย (21.4 MB)

ภาพกิจกรรม
ธ.ค. 24, 2561 update

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เขตสุขภาพที่ ๖

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ด้านการพัฒนาและ รับรองคุณภาพตามข้อกำหนดและเกณฑ์มาตรฐาน ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ (เขตสุขภาพที่ ๖) ณ ห้องประชุมโรงแรม เดอะ เวโล อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วี
Download เอกสารประกอบคำบรรยาย (18.7 MB)

ภาพกิจกรรม