การประชุมเชิงปฏิบัติการ เขตสุขภาพที่ ๔

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ด้านการพัฒนาและ รับรองคุณภาพตามข้อกำหนดและเกณฑ์มาตรฐาน ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ (เขตสุขภาพที่ ๔) ณ ห้องประชุมโสมชา ชั้น ๑ โรงแรมไชยแสงพาเลส อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

More

การจัดตั้งสถานพยาบาลตามพรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522