การประชุมเชิงปฏิบัติการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ด้านการพัฒนาและรับรองคุณภาพ ตามข้อกำหนดและเกณฑ์มาตรฐาน เขตสุขภาพที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมราชาวดี ๒ รอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

More

การจัดตั้งสถานพยาบาลตามพรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522